Ochrana přírody

Ukliďme Česko - Ukliďme Okrouhlou

Rok 2022

V roce 2022 jsme si naplánovali akci na sobotu 9. 4. Bohužel jiné datum se nám nepodařilo vybrat. A tak jsme trnuli kvůli počasí. To nás pěkně pozlobilo. Ještě půl hodiny před začátkem prudce pršelo. Jestli to bylo tím špatným počasím, že se lidem nechtělo trávit celý den doma, ale jak vysvitlo sluníčko - zrovna na začátek akce - sešlo se po dlouhé době na startu spousta lidí. A to jsme byli rádi. Rozprchli jsme se na zadané trasy v okolí obce, a tak jako každý rok jsme se divili, že přeci není možné kolem obce mít takový nepořádek. Podařilo se nám opět sesbírat nemalé množství odpadků. Nejhorším úsekem, co se týče znečištění odpadky, byla zase trasa podél silnice od Okrouhlé k Vratíkovu, kde jsme letos nasbírali 5 pytlů různého odpadu, především PET a skleněných lahví. Letošní akci jsme pojali trošku jinak. Začali jsme odpoledne a večer jsme se po sběru nepořádku všichni sešli na Výletišti na opékání buřtů. Celkově akci hodnotíme jako velice úspěšnou. Obec byla před Velikonocemi vzorně uklizena. Odpadu jsme sesbírali, co se dalo. Tak zase za rok. A doufáme, že už nebude co sbírat. Ale víme, jak to chodí...
Rok 2024

Snad již tradiční akci jsme letos uspořádali v sobotu 6.4.2024. Počasí přálo jako snad nikdy a účast byla velice hojná. Tentokráte jsme se rozhodli pro trochu jiný scénář akce. Mimo standardní trasy hlavně kolem silnic, jsme se rozhodli uklidit Kudlinku. Ve křovích ukryté letité odpadky vydaly na plnou vlečku a k tomu jsme přidali druhou s desítkami pytlů, které jsme nasbírali kolem obce. Po skončení akce bylo pro účastníky připraveno opékání špekáčků a malé občerstvení na Výletišti. Aprotože bylo krásné počasí, rádi jsme všichni poseděli až do tmy. Tak zase za rok!
Vyhledávání