Dotace

MAS SZIF 2023-2024 - Vybavení spolku VOKO

Zhodnocení projektu

Díky realizaci projektu "Vybavení spolku VOKO" jsme pořídili vybavení, na které bychom nedosáhli v řádu roků. Tím pádem jsme naši spolkovou činnost mohli rychleji pozvednout a námi pořádané akce budou mít vyšší úroveň. Mezi pořízené vybavení v rámci této dotace spadá - notebook s příslušenstvím, projektor s projekčním plátnem, stojany na světla, ochranné boxy na vybavení a příslušenství, box s nářadím, vyvíječ páry s příslušenstvím a především nafukovací kánoe s příslušenstvím. Vlastnictvím lodi a přidruženého vybavení dochází k průběžnému zdokonalování instruktorů a dalších členů vodáckých výprav a tím ke zvýšení bezpečnosti a kvality pořádaných vodáckých výprav. Dále otevírá možnost splutí přístupných nekomerčních toků při absenci vodáckých půjčoven.Pořízením výpočetní, projekční a další techniky došlo ke zdokonalení divadelního představení a představení plánovaných. Pořízením robustních stojanů je dosaženo vyšší bezpečnosti a také komfortu při instalaci divadelních světel. Toto vybavení bude používáno při pořádání vlastních akcí a také při spolupořádání akcí pro děti a veřejnost s MŠ, OÚ, SDH. Pořízením přepravních kufrů došlo k zajištění ochrany citlivého vybavení a techniky při přesunech a manipulaci. Tím se zvyšuje životnost techniky. Pořízením sady nářadí a kufrů a přepravních boxů na drobný materiál jsme schopni rychle a efektivně vyřešit nastalé technické záležitosti. Dochází tak tedy intezivněji k plnění cílů a poslání spolku uvedených ve stanovách.

Zde také link na video s nově pořízeným vybavením: Promo video VOKO & MAS

Vyhledávání