O stránkách

Základní informace o spolku

Spolek byl zapsán dne 30. května 2015 pod spisovou značkou L 20548, vedenou u Krajského soudu v Brně. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Ustavující schůze proběhla 30. dubna 2015 a spolek zahájil svou činnost přihlášením 9 členů. Organizační strukturu spolku tvoří členská schůze jako nejvyšší orgán spolku a dále pak výkonný výbor tvořený dvěma předsedy.K31. prosinci 2016 měl spolek celkem 9 členů.

Základními cíli spolku jsou zejména: 
   • ochrany přírody a krajiny 
   • propagace a podpora vodáctví, amatérského divadla 
   • pořádání a podpora sportovních a kulturních akcí

Výroční zprávy


Zde můžete najít naše výroční zprávy
Vyhledávání